גז טבעי - בדיקת מפעלים


איי. טי. אל. (I.T.L-Israel Testing Laboratories) – הוסמכה כגוף בודק לבדיקת התקינות של מתקני גז טבעי. 

איי. טי. אל. גאה להציג ללקוחותיה את ההסמכה החדשה שקיבלה ואת סל השירותים החדש לבדיקת מפעלים המוזנים בגז טבעי לפי תקן המטריה SI 6464. איי. טי. אל. הינה הגוף הראשון הישראלי שהופך לגוף בודק בתחום הגז הטבעי לצרכנים (End-Users) לתקופת הקבע.

בשלב זה התקן והתקנות שמלוות אותו מכסים את הדרישות ממפעלים שמוזנים ע"י גז טבעי כגון מפעלים תעשייתיים, תחנות כוח, בתי חולים ועוד.

כיום מדינת ישראל הינה אחת מהמדינות המובילות בעולם בשימוש בגז טבעי. למעשה עד שנת 2030 מדינת ישראל תהפוך למדינה המובילה בעולם, כאשר (על פי משרד האנרגיה) אמור להיות כמעט מחצית ממשק האנרגיה (47%) מבוסס על גז טבעי. כיום המשק הישראלי מקבל תמריצים ממשלתיים והכוונה רגולטורית כדי להסב את התעשייה לגז טבעי. 

תקן המטריה   SI 6464 (מתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי- דרישות בטיחות למתקנים לסביבת העבודה  לבדיקה ולאישור לצנרת אספקת גז טבעי) הוכן בשיתוף פעולה של הרגולטור, ספקי הגז, המפעלים, המעבדות הבודקות וועדת התקן 407. נציגי איי. טי. אל. השתתפו בהכנת התקן ובתהליך הרגולטורי אשר מהווה את הבסיס לבדיקת מפעלים המוזנים ע"י גז טבעי.

מחודש יולי 2017, איי. טי. אל. מוסמכת  ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISRAC) ומאושרת ע"י משרד הכלכלה כגוף בודק למתקני גז טבעי לפי תקן המטריה SI 6464 ובהתאם לתקן הבין לאומי ISO/IEC 17020.

למעשה בהסמכת איי. טי. אל. לתקופת הקבע תסתיים תקופת המעבר ב 1.9.2017 ורק הגופים שמאושרים בתקופת הקבע יוכלו לבדוק ולאשר מפעלים. 

לקבלת הצעת מחיר נא לפנות למחלקת המכירות באיי. טי. אל.

Tel: +972-72-3380339
Fax: +972-8-9153101
E-Mail: Standard@itlglobal.org