הסמכה והכרה

החברה  
הצוות  
הסמכה והכרה  
אודות
IECEE
IECEE CB Scheme היא מערכת בינלאומית להכרה הדדית בדוחות בדיקה ואישורים על בטיחות של מוצרים, ציוד ורכיבים אלקטרוניים וחשמליים. זהו הסכם רב-צדדי בין המדינות המשתתפות והארגונים המסמיכים.
 
נציבות התקשורת הפדרלית – ארה"ב
מתקני ITL רשומים בנציבות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (ה-FCC) לצורך מדידות המשמשות בקשות לקבלת אישורים תחת מספר הרישום 90715.
ה-FCC מחייבת שכל המכשירים האלקטרונים עם מקרני תדר רדיו אקראיים הנכנסים לשוק המסחרי בארצות הברית יהיו נתונים לפיקוח כדי לבדוק אם הם עושים שימוש בשעונים או מתנדים, פועלים בתדר של מעל 9 kHz או משתמשים בטכניקות דיגיטליות – כלומר כמעט כל מוצר שמכיל מיקרו-מעבד.
 

Industry Canada - קנדה
הלשכה להנדסה והתעדה של הרשות הקנדית לקידום התעשייה (Industry Canada), מספקת שירותי התעדה לציוד קצה ורדיו בקנדה. הבדיקות לציוד קצה או רדיו שנועד לבסס תאימות לתקינה הקנדית מתבצעות במעבדות של המגזר הפרטי. במקרה של ציוד קצה, מעבדות אלה חייבות לקבל אישור בהתאם לתנאים של הליך משרדי רשמי. 
 
VCCI - יפן
ITL היא חברה רשמית (מס' 821) בתכנית VCCI. כמעבדה המוכרת מטעם VCCI, ITL תומכת ביצרנים הישראלים בהצגת דוחות VCCI ו/או בקבלת אישורי VCCI למוצריהם. הבדיקות מתבצעות במעבדות ITL. תקן VCCI הוא תקן יפני שפותח על ידי Voluntary Control Council for Interference. 
מוצר המסומן בתקן VCCI מציין כי הוא נבדק לתאימות על פי תקני VCCI. 
 
 
NATA - אוסטרליה
רשויות בדיקה מוכרות (טלקום). ציוד טלקומוניקציה המסווג כמחייב בדיקת תאימות לרמה 3 על פי הודעה 2001 לתיוג טלקומוניקציה (ציוד וכבלים של הלקוח) של הרשות האוסטרלית למדיה ותקשורת (ACMA), מחויב בבדיקה לתקינה הטכנית האוסטרלית שתתבצע על ידי רשות בדיקה מוכרת (Recognized Testing Authority – RTA).
 
 

משרד הכלכלה והתעשייה - ישראל
חברת ITL (איי.טי. אל. בדיקת מוצרים בע"מ) אושרה בהתאם לחוק התקנים הישראלי לערוך בדיקות לרמת התאימות של מוצרים לתקינה הישראלית ולתקני חובה.
 
 
 
משרד התקשורת - ישראל
 
המשרד להגנת הסביבה - ישראל
 
המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי - ישראל
 
ITL NCB CETFICIATE 
 
American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) – ITL מוסמכת מטעם הרשות האמריקנית להסמכת מעבדות (A2LA) כבעלת יכולת טכנית בתחום הבדיקות החשמליות. מספר האישור של ההסמכה הוא 1152.01, והיא מקיפה רשימה ארוכה של בדיקות ואישור לעמידה בתקן ISO/IEC 17025 (2005) "מעבדות בדיקה וכיול".
A2LA הוקמה ב-1978 כאגודה ללא מטרות רווח לשירות הציבור, במטרה לספק הכרה רשמית למעבדות כיול ובדיקת יכולת, גופי ביקורת, ספקי בדיקות מומחיות ומפיקים של חומרי ייחוס (reference material). 

משרד הכלכלה והתעשייה - ישראל - הכרת מעבדה לייבוא 
חברת ITL (איי.טי. אל. בדיקת מוצרים בע"מ) אושרה בהתאם לחוק התקנים הישראלי לערוך בדיקות לרמת התאימות של מוצרים לתקינה הישראלית ולתקני חובה.
 
 
 
הכרה כספק משהב"ט

מס' ספק 11018204

 
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

חיבור מפעלים לגז טבעי
2017-2019 Gas Inspection ISO IEC 17020