טלקום

מוצרי טלקום עבור שוקי ייצוא
יצרני ציוד הטלקום נדרשים לציית לדרישות הבדיקה והתקינה עבור מוצרים שמיועדים לשוקי ייצוא.

ניסיון שמבטיח אמינות
ITL מספקת שירותי בדיקה והסמכה עבור ציוד מסופי רשת וציוד אלחוטי ובעת ביצוע הליכי התקינה עבור המוצרים חוסכת ליצרנים זמן ומשאבים.
ITL מאפשרת בדיקה של ממשקי תקשורת נתונים כגון POTS, PRI, BRI ו-ISDN בהתאמה לדרישותיהן של מדינות שונות כולל ארה"ב, מדינות אירופיות, אוסטרליה, ניו זילנד, יפן, אישורי משרד התקשורת של מדינת ישראל ויעדים בינלאומיים נוספים. ITL פועלת בכפוף לתקני ACTA/part 68, TBR 21, TBR 4, TBR 12, TBR 13 ותקנים בינלאומיים נוספים.
שירותים נוספים הקשורים בטלקום: