EMC

דרישות EMC גלובליות
EMC, או תאימות אלקטרומגנטית, נדרשת בכל רחבי העולם. והדרישה היא בגדר חובה עבור כל המוצרים האלקטרוניים והאלקטרו-מכאניים. על מנת למקם מוצר בשוק גלובלי כלשהו, על המוצר להיות תואם לדרישות הבאות, בכפוף לשוק היעד:

אירופה – המוצרים זקוקים להצהרת תאימות
על מנת לזכות בסימן ה-CE, על המוצרים לעמוד בדרישות שנקבעו. הדרישות מכסות את כלל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים ובמיוחד מכשירים ביתיים, ציוד לעיבוד נתונים, ציוד של טכנולוגיות מידע, ציוד טלקום ומכונות. כמו כן נקבעו דרישות ספציפיות עבור ציוד רכב וציוד רפואי.

ארה"ב – על המוצרים להיות תואמים לדרישות ה-FCC
רשות התקשורת הפדראלית (FCC) היא הרשות האחראית לאישור ולהגדרה של דרישות ותקנים.
הצהרת תאימות של ה-FCC נדרשת עבור ציוד שמשדר; הצהרת התאימות של ה-FCC מחייבת בדיקה על-ידי מעבדה מוסמכת, שמאושרת על-ידי ה-FCC.

קנדה – אישור Industry Canada (IC) נדרש עבור ציוד שידור רדיו; האישור מצריך בדיקה בלבד, שתבוצע על-ידי מעבדה המוסמכת לתקן Industry Canada.

יפן – מוצרי ITE נדרשים לשאת את אישור VCCI.

אוסטרליה וניו זילנד – ב-ITL יש ידע מקצועי בתחום התאימות האלקטרומגנטית שמבטיח לך שקט נפשי.
ITL מספקת מגוון רחב של שירותים, שמכסים את כלל הדרישות עבור כל היבטי התאימות האלקטרומגנטית של מוצריך. ITL מספקת הכוונה בנוגע להטמעת תקני EMC, בדיקות ושירותי בדיקה בהתאם לדרישות בינלאומיות. ב-ITL יש תאים מסוככים (semi-anechoic chambers). הנדרשים לטובת הבדיקה במקרים מיוחדים, ניתן אף לבצע בדיקות תאימות אלקטרומגנטית באתר הלקוח.